TEXEL NEDERLAND BASALTON STS

Sterke dijken, veilige toekomst. De Waddenzeedijk op Texel is op verschillende plaatsen niet veilig genoeg. De Combinatie Tessel versterkt in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier op Texel ongeveer 14 kilometer dijk. Zo zorgen we ervoor dat Texel in de toekomst goed is beschermd tegen hoogwater vanuit de Waddenzee. En dat Tesselaars kunnen blijven wonen, werken en recreëren op hun eiland.

  Jaartal 2017-2019
  Product Basalton STS
  Klant Hoogheemraadschap Noorderkwartier
Aannemer Combinatie Tessel