RIJSWIJK NEDERLAND KADEMUUR ELEMENT

De provincie Zuid-Holland vervangt het grootste deel van de oeverconstructie van het Rijn-Schiekanaal en de Haagse Trekvliet tussen de Broekslootkade (Den Haag) en de gemeentegrens Rijswijk-Delft. De aannemers Van den Biggelaar & De Vries Werkendam voeren dit project uit voor de Provincie Zuid- Holland.

Het Rijn-Schiekanaal vormt de verbinding tussen de Oude Rijn in Leiden met Den Haag via de Schie naar Rotterdam. Het kanaal vervult een belangrijke functie voor het goederenvervoer tussen de 2 steden en is ook een belangrijke doorvaar route voor de recreatievaart.

  Jaartal 2021
  Product Kademuur Element Basalt
  Klant Provincie Zuid-Holland
Aannemer Van den Biggelaar & de Vries