24th June 2022

Nog stabieler dan gedacht

De stabiliteit van Holcims Basalton Quattroblocks bleek tijdens de proeven in 2017 in Delft zo hoog, dat ze niet tot het uiterste konden worden belast. In januari 2022 zijn er nieuwe tests gedaan om de maximale stabiliteit van het Basalton Quattroblock, een talud bekledingselement, te bepalen.

Verbluffende testresultaten

De tests zijn wederom uitgevoerd in de Deltagoot (Deltares). De stabiliteitsfactor werd destijds vastgesteld op een ondergrens van 1,37. Door een beter gekozen zuilhoogte kon uiteindelijk de maximale stabiliteitsfactor van het Basalton Quattroblock worden vastgesteld met maar liefst een waarde van 1,64. Het nieuwe stabiliteitsgetal wordt door RWS in de komende versie van de Steentoets opgenomen. Het Basalton Quattroblock blijft hiermee de meest stabiele steenzetting van dit moment.

CO2-reductie tegen lagere kosten
Met een stabiliteitsgetal van 1,64 kan er nog efficiënter worden ontworpen. Constructies bekleed met het Basalton Quattroblock kunnen grotere golven weerstaan, en zowel nieuwe werken als de renovaties van bestaande werken kunnen worden uitgevoerd met een dunnere toplaag. Dit scheelt beton en dus CO2, deze vermindering levert een lagere MKI waarde op voor het gehele werk en bespaart hierdoor kosten voor de eindgebruiker.

 

Duurzame toekomst

Op dit moment wordt er door de Holcim Groep volop ingezet om in 2050 net-zero te zijn. Met slimmer ontwerpen (zoals Basalton Quattroblock) en meer doordachte materialen (zoals bioreceptief en CO2-vrij beton) draagt Holcim bij aan het succes van elk project en zorgen we ervoor dat we wereldwijd kust- en rivierengebieden veiliger en duurzamer maken.

 

#wijbrekengolven

01 jul 2022 Niet van de dijk weg te slaan, dat Quattroblock

Dat ándere blok van de Afsluitdijk, het Quattroblock, bleek in de Deltagoot nog veel beter te presteren dan gedacht. Bij Holcim hebben ze er grootse plannen mee nu de stabiliteitsfactor niet 1,37 blijkt, maar zelfs 1,64.

 

 

 

Lees meer