BETOMAT

BASALTON

Betomat type Basalton is een mat van geotextiel en Basalton ES-blokken van 15 cm hoog. Dit type is geschikt als de mat (deels) boven water wordt gelegd en het talud het uiterlijk van een harde steenzetting moet behouden. Door de geringe afmetingen van de Basaltonelementen volgt de mat beter de vorm van de ondergrond. Dit type mat is ook te gebruiken in combinatie met losse sets Basaltonzuilen.

ASSORTIMENT BETOMAT BASALTON

ZUILHOOGTE (cm) ZUILLENGTE (cm) ZUILBREEDTE (cm) GEWICHT (kg/mĀ²) OPEN RUIMTEĀ  (%)
15 30 29 ca. 310 9

Maximale mat afmeting 2,03 x 6,00 m1